Poľnohospodárske družstvo Močenok sa nachádza v okrese Šaľa a hospodári v katastroch obcí Močenok, Horná Kráľová a Hájske.

História

Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 30.12.1971 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev v Sládečkovciach, Hornej Kráľovej a Hájskom. Po zlúčení vzniklo Jednotné roľnícke družstvo POKROK so sídlom v Sládečkovciach (terajší Močenok). Po transformácii sa družstvo premenovalo na súčasný názov Poľnohospodárske družstvo Močenok.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


(Kliknutím spustíte animáciu)

Súčasnosť

Hlavnou výrobnou činnosťou je poľnohospodárska výroba. Družstvo v súčasnosti hospodári na výmere 4 947 ha pôdy. Nosným programom v rastlinnej výrobe je pestovanie obilovín, olejnín a taktiež zabezpečenie krmovín pre potreby živočíšnej výroby. V živočíšnej výrobe je to hlavne chov dojníc. Technické služby zabezpečujú všetky obslužné a servisné činnosti pre celé družstvo. Ekonomický úsek zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s finančným zabezpečením a správou majetku. Úsek predsedu koordinuje a zastrešuje jednotlivé úseky.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


(Kliknutím spustíte animáciu)

Našim cieľom je aj naďalej prevádzkovať a rozvíjať poľnohospodársku výrobu.